Edukacije

Fokus grupa. Tema: Novi servisi i usluge u socijalnoj zaštiti

Fokus grupa:
Multisektorska saradnja i institucionalni značaj.
Novi servisi i usluge u socijalnoj zaštiti.
Kakanj, 21.01.2021. godine.