Aktuelnost

Specijalizovani program obuke i supervizija

Savez socijalnih radnika FBiH u sardnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike realizuje spacijalizovani program obuke profesionalaca u centrima za socijalni rad u FBiH – “Rada sa djecom i porodicama koje se vraćaju iz ratnih područja”. Također  provodi se i pripremne aktivnosti na uvođenju supervizijskog programa u FBIH.